TIN NỔI BẬT

Thời sự chính trị

Tìm hiểu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI): Đảng lãnh đạo công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa - văn nghệ

date post 20/01/15

Mục tiêu của xây dựng nền văn hóa ở nước ta hiện nay là tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội. ...

Xem tiếp
Tin khác

Kinh tế

Kết quả đạt được về kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông năm 2014, kỳ vọng năm 2015

date post 05/02/15

 Năm 2014, với sự nỗ lực của UBND tỉnh, cùng các sở, ngành và địa phương, sự lãnh đạo sát sao, đúng hướng của Trung ương, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội cùng sự nỗ lực của doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2014 đạt được nhiều thành tựu, tiế...

Xem tiếp
Tin khác

Các tin khác

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2015

date post 02/02/15

Quy định mới về chế độ tài sản của vợ chồng; tiêu chuẩn xét tặng "Nghệ nhân nhân dân", Nghệ nhân ưu tú" nghề thủ công mỹ nghệ; quy định mới về quản lý tiền thu được từ sắp xếp lại nhà, đất;...là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2015.  ...

Xem tiếp
Tin khác

Lịch công tácVăn bản của huyện

Xem toàn bộ

Thông tin tuyên truyền

Xem tòan bộ

Thống kê truy cập

Số người đã truy cập

Way to Put Tracking on site

Liên kết websites