Thời sự chính trị

Tìm hiểu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI): Đảng lãnh đạo công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa - văn nghệ

date post 20/01/15

Mục tiêu của xây dựng nền văn hóa ở nước ta hiện nay là tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội. ...

Xem tiếp
Tin khác

Các tin khác

Nâng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1/1/2015

date post 23/01/15

Chính phủ vừa ban hành Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc....

Xem tiếp
Tin khác

Lịch công tácVăn bản của huyện

Xem toàn bộ

Thông tin tuyên truyền

Xem tòan bộ

Thống kê truy cập

Số người đã truy cập

Way to Put Tracking on site

Liên kết websites