Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7
Kế hoạch Triển khai thực hiện các Mô hình của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đắk R'lấp (15.09.2023 15:51)
   
Kế hoạch Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số (31.07.2023 09:49)
   
Cách sử dụng ví giấy tờ điện tử VNeID hữu dụng mọi người dân cần biết (12.07.2023 08:26)
   
Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn huyện Đăk R’lấp giai đoạn 2023-2025 và 2026-2030 (20.06.2023 09:40)
   
Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 (25.05.2023 14:52)
   
Tháng 6/2023 Đắk Nông sẽ có những “Tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt” (26.04.2023 15:39)
   
Bộ Công an hướng dẫn sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID thay thẻ giấy khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính (26.04.2023 09:36)
   
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk R’lấp (25.04.2023 15:34)
   
Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo và tuyên truyền để nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số và kỹ năng số năm 2023 (10.04.2023 14:40)
   
17 điểm khác biệt giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số (31.03.2023 08:35)
   

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7