Thông báo thứ sáu, 14 07 2023 09:06

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK R'LẤP


Thực hiện Công văn số 3950/UBND-KGVX, ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp cung cấp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Đắk R'Lấp và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cụ thể như sau:

 
   

TT

Tên cơ quan

Họ và tên người phát ngôn

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

UBND huyện Đắk R'Lấp

Nguyễn Quang Tứ

Chủ tịch

 

0914 142 579

  

Tunq.dakrlap@daknong.gov.vn

 

UBND các xã, thị trấn:

1

UBND thị trấn Kiến Đức

Phạm Hữu Nghĩa

Chủ tịch

0914 225 885

nghiaph.dakrlap@daknong.gov.vn

2

UBND xã Kiến Thành

Nguyễn Đình Thạo

Quyền Chủ tịch

0967 767 878

Thaond.xkt .dakrlap@daknong.gov.vn

3

UBND xã Đắk Wer

Nguyễn Ngọc Anh

Quyền Chủ tịch

0367 161 619

anhnn.xdw.dakrlap@daknong.gov.vn

4

UBND xã Nhân Cơ

Phạm Văn Hải

Chủ tịch

0906 409 382

Haipv.xqt.dakrlap@daknong.gov.vn

5

UBND xã Nhân Đạo

Trần Thị Hồng Liên

Chủ tịch

0907 540 448

lientth.dakrlap@daknong.gov.vn

6

UBND xã Nghĩa Thắng

 Đoàn Huy Cường

Chủ tịch

0906 442 655

Cuongdh.xnt.dakrlap@daknong.gov.vn

 

7

UBND xã Đạo Nghĩa

Phan Tấn Tường

Chủ tịch

0974 080 0000

tuongpt.dakrlap@daknong.gov.vn

8

UBND xã Đắk Sin

Phạm Văn Nam

Chủ tịch

0903 049 091

nampv.dakrlap@daknong.gov.vn

9

UBND xã Hưng Bình

Nguyễn Kim Cường

Chủ tịch

0367 755 238

cuongnk.xhb.dakrlap@daknong.gov.vn

10

UBND xã Quảng Tín

Lê Thị Ngọc Điệp

 Chủ tịch

0914200078

diepltn.dakrlap@daknong.gov.vn

11

UBND xã Đắk Ru

Lê Hoài An

Chủ tịch

0943.028.820

anlh.dakrlap@daknong.gov.vn

 

 


Bản inLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7