Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7
Quyết định công khai số liệu dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024 (03.01.2024 15:12)
   
Quyết định công khai số liệu quyết toán thu Ngân sách Nhà nước, chi Ngân sách địa phương năm 2022 (11.08.2023 08:15)
   
Quyết định phân khai vốn chi đầu tư phát triển từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam năm 2023 (27.06.2023 08:56)
   
Quyết định công khai số liệu dự toán Ngân sách nhà nước năm 2023 (06.01.2023 14:40)
   
Nghị quyết thông qua dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán Thu - chi Ngân sách địa phương và phân bổ Ngân sách cấp huyện năm 2023 (29.12.2022 14:42)
   
Quyết định công khai số liệu quyết toán thu - chi NSNN năm 2021 (22.08.2022 09:13)
   
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NSNN, chi Ngân sách địa phương năm 2021 (17.08.2022 09:24)
   
Công bố công khai số liệu dự toán thu – chi Ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Đắk R’Lấp (13.01.2022 09:32)
   
Nghị quyết thông qua dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán Thu - chi Ngân sách địa phương và phân bổ Ngân sách cấp huyện năm 2022 (27.12.2021 09:26)
   
Nghị quyết thông qua dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021 (30.12.2020 13:43)
   

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7