Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7
Công văn chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn huyện (19.09.2023 16:10)
   
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh (14.09.2023 15:04)
   
Triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk R’lấp (07.09.2023 16:10)
   
Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiêm công tác tiếp công dân (07.09.2023 14:54)
   
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng an toàn Phòng cháy, chữa cháy" và 'Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy" (29.08.2023 14:03)
   
Quyết định phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Đắk R'lấp nhiệm kỳ 2021-2026 (16.08.2023 07:40)
   
Kế hoạch duy trì xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2023 (16.08.2023 07:35)
   
Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND tỉnh (16.08.2023 07:31)
   
Quyết định Phê duyệt danh sách học sinh, sinh viên hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ (16.08.2023 07:28)
   
Quyết định ban hành Nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp (14.08.2023 15:02)
   

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7