Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7
Khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Đắk R'Lấp năm 2023 (02.10.2023 10:38)
   
Triển khai thực hiện sáng kiến cải cách hành chính"ngày không viết" và "ngày không hẹn" trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện (25.09.2023 09:49)
   
Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh- thường trú - cấp thẻ BHYT (14.09.2023 15:18)
   
Kế hoạch triển khai nhân rộng sáng kiến cải cách hành chính "Ngày không viết" và " Ngày không hẹn" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (12.09.2023 15:58)
   
Rà soát và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao về công tác cải cách hành chính (31.08.2023 15:59)
   
Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 (28.08.2023 15:59)
   
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC của Đoàn kiểm tra công tác CCHC huyện Đắk R'Lấp năm 2023 (24.08.2023 15:59)
   
Ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện (23.08.2023 09:05)
   
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, Văn thư - Lưu trữ, kiểm soát TTHC huyện Đắk R’Lấp năm 2023 (18.08.2023 09:08)
   
Triển khai 02 nhóm Dịch vụ công trực tuyến liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng" (16.08.2023 07:41)
   

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7