Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7
Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 (03.01.2024 15:15)
   
Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn huyện Đắk R’lấp (02.01.2024 08:47)
   
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân năm 2023 trên địa bàn huyện Đắk R'Lấp (01.12.2023 09:17)
   
UBND huyện Đắk R'Lấp triển khai "Ngày không viết", "Ngày không hẹn" tại Bộ phận một cửa (03.11.2023 16:19)
   
Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện Đắk R'Lấp (03.11.2023 09:22)
   
Đắk R’lấp tư vấn, hỗ trợ trên 300 lượt người có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (31.10.2023 16:58)
   
Đẩy mạnh các giải pháp cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (30.10.2023 10:12)
   
Khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Đắk R'Lấp năm 2023 (02.10.2023 10:38)
   
Triển khai thực hiện sáng kiến cải cách hành chính"ngày không viết" và "ngày không hẹn" trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện (25.09.2023 09:49)
   
Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh- thường trú - cấp thẻ BHYT (14.09.2023 15:18)
   

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7