Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính điện tử lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (27.04.2020 15:18)
   
Thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng về việc sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 (10.04.2020 16:10)
   
Quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (09.04.2020 08:46)
   
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế (11.03.2020 09:29)
   
Kế hoạch Tổng kết thực hiện chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 (05.03.2020 14:11)
   
Kế hoạch Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã năm 2020 (26.02.2020 08:05)
   
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo (25.02.2020 09:45)
   
Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019, có 8 cơ quan, đơn vị, địa phương đạt từ 90% trở lên (18.02.2020 15:12)
   
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác CCHC trên địa bàn huyện năm 2020 (10.02.2020 15:00)
   
Công an tỉnh Đắk Nông chính thức đưa bộ phận “một cửa” giải quyết thủ tục hành chính vào hoạt động (05.02.2020 14:17)
   

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7