Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7
Tháng 6/2023 Đắk Nông sẽ có những “Tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt” (26.04.2023 15:39)
   
Bộ Công an hướng dẫn sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID thay thẻ giấy khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính (26.04.2023 09:36)
   
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk R’lấp (25.04.2023 15:34)
   
Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo và tuyên truyền để nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số và kỹ năng số năm 2023 (10.04.2023 14:40)
   
17 điểm khác biệt giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số (31.03.2023 08:35)
   
Quyết định ban hành Bộ chỉ tiêu tạm thời đánh giá công nhận xã, thị trấn chuyển đổi số/chuyển đổi số nâng cao trên địa bàn huyện Đăk R’lấp giai đoạn 2023 - 2025 (22.03.2023 09:30)
   
Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk R'Lấp (15.03.2023 14:28)
   
Kế hoạch Phân công theo dõi, cải thiện, nâng cao Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) huyện Đăk R’lấp năm 2023 và các năm tiếp theo (09.02.2023 10:14)
   
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Đắk R’lấp năm 2023 (09.02.2023 10:11)
   
Kế hoạch Chuyển đổi số huyện Đắk R'Lấp năm 2023 (19.01.2023 10:04)
   

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7