Kinh tế thứ hai, 06 07 2020 15:56

Xét công nhận xã Hưng Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019


Sáng ngày 30/6, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện giai đoạn 2016 – 2020 tổ chức họp xét công nhận xã Hưng Bình đạt chuẩn NTM năm 2019.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, xã Hưng Bình  đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ công tác xây dựng NTM, NTM tại địa phương và đến nay qua kết quả tự đánh giá đã đạt 19/19 tiêu chí NTM. ngoài việc hoàn thiện 19 tiêu chí, thì người dân tại xã Hưng Bình đều hài lòng, đồng thuận cao đối với kết quả xây dựng nông thôn mới; xã cũng đã chủ động trong việc huy động nguồn lực, lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án; phát huy tốt nội lực trong dân đồng thời, đảm bảo không huy động quá sức dân. Tính đến nay, các công trình đầu tư tại xã Hưng Bình đều được tổ chức xây dựng và thực hiện thanh quyết toán đầy đủ, đúng thủ tục và đảm bảo được thời gian theo quy định, không có tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Kết quả cuộc họp, 100% thành viên trong Hội đồng họp xét bỏ phiếu đồng ý xã Hưng Bình đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Lệ Sương


Bản inLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7