Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7
Tra cứu Văn bản chuyên ngành
Nội dung tìm
Tìm theo  
Lĩnh vực:  
STT Số/ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 24/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Rlấp về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
Xem word online
2 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Rlấp nhiệm kỳ 2016-2021
Xem word online
3 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Rlấp nhiệm kỳ 2016-2021
Xem word online
4 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Đăk Rlấp khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021
Xem word online
5 Nghị quyết thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem word online
6 Quyết định giao đất tái định cư cho hộ ông Phan Thái, thường trú tại thôn 12, xã Nhân Cơ
Xem word online
7 Quyết định giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Thu, thường trú tại thôn 12, xã Nhân Cơ
Xem word online
8 Công bố Danh mục VBQPPL của HĐND-UBND huyện hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019
Xem word online
9 Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND huyện Đắk R'lấp khóa VII nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tiến Hùng
Xem word online
10 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông: Lê Mai Toản
Xem word online