Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7
Tra cứu Văn bản pháp luật
Nội dung tìm
Tìm theo  
Lĩnh vực:  
STT Số/ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem word online
2 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'lấp nhiệm kỳ 2016-2021
Xem word online
3 Nghị quyết Chủ trương đầu tư dự án: Đường từ bon Đắk Blao đi nông trường Echu Cap, huyện Đắk R'lấp
Xem word online
4 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ Bon Bu Dấp đi thôn 4, thôn 17 xã Nhân Cơ
Xem word online
5 Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND- UBND - UBMTTQVN xã Kiến thành
Xem word online
6 Nghị quyết xác nhận kết quả bãi nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'lấp nhiệm kỳ 2016-2021
Xem word online
7 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó chỉ tịch UBND huyện Đắk R'lấp nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Thị H'Nhó
Xem word online
8 Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'lấp nhiệm kỳ 2016-2021
Xem word online
9 Nghị quyết về Chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm văn hóa thể thao xã Nghĩa thắng
Xem word online
10 Nghị quyết về Chủ trương đầu tư dự án: 08 phòng trường THCS Nguyễn Du
Xem word online