Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7
Tra cứu Văn bản pháp luật
Nội dung tìm
Tìm theo  
Lĩnh vực:  
STT Số/ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 Quyết định ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem word online
2 Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 24/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Rlấp về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
Xem word online
3 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Rlấp nhiệm kỳ 2016-2021
Xem word online
4 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Rlấp nhiệm kỳ 2016-2021
Xem word online
5 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Đăk Rlấp khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021
Xem word online
6 Nghị quyết thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem word online
7 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Rlấp nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND, ngày 24/05/2017 của UBND huyện
Xem word online
8 Quyết định ban hành Quy định vị trí , chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện
Xem word online
9 Quyết định giao đất tái định cư cho hộ ông Phan Thái, thường trú tại thôn 12, xã Nhân Cơ
Xem word online
10 Quyết định giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Thu, thường trú tại thôn 12, xã Nhân Cơ
Xem word online