Sơ đồ tổ chức thứ năm, 06 05 2021 20:36

Ủy ban nhân dân


1 Lãnh đạo huyện

Chủ tịch


Đ/c Phan Nhật Thanh

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

- Các Phó Chủ tịch

 

 

Đ/c ​Đỗ Thanh Cát
UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

  

 Danh sách lãnh đạo các Phòng, ban trực thuộc UBND huyện

 

* Văn phòng HĐND&UBND huyện:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Lê Quang Dũng

Chánh Văn phòng

0903843570

2

Trần Thị Hòa

Phó Chánh Văn phòng

02613648128

       

 

* Phòng Tài chính và Kế hoạch

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Lê Thị Ngọc Điệp

Phó trưởng Phòng

0261. 3648371

2

     

 

* Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Lê Thanh Đồng

Trưởng phòng

02613648511

2 Đặng Sang Phó Trưởng phòng   

 

Phòng Nội vụ:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Minh Đài

Trưởng phòng kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

0261.3647468

2

Phạm Văn Nam

Phó Trưởng phòng

 
     

 

 

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Phạm Quang Vượng

Trưởng phòng

02613648141

2

Nguyễn Tuấn Anh

Phó Trưởng phòng

 

 

* Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Phạm Hữu Nghĩa

Giám đốc

0261.3.647575

2

Vy Thanh Quang

Phó Giám đốc

 

3

Trịnh Phú Yên

Phó Giám đốc

 

4

Phan Văn Thời

Phó Giám đốc

 

 

* Thanh tra

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Văn Đồng

Phó Chánh Thanh tra

 

 

   

 

 

* Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Thị Lương

Phó Giám đốc phụ trách

 
       

 

* Phòng Giáo dục và Đào tạo

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Đặng Bá Hiệp

Trưởng phòng

0261.3.647021

2

Vũ Thị Hiến

Phó Trưởng phòng

 

3

Bùi Thanh Long

Phó Trưởng phòng

 

 

* Phòng Văn hóa thông tin:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Trần Khương

Trưởng phòng

0261.3.648126

2

Huỳnh Thị Ngọc

Phó Trưởng phòng

 

 

* Phòng Tài nguyên và Môi trường:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Lê ĐÌnh Sáu

Trưởng phòng

 

2

Phạm Văn Hậu

Phó Trưởng phòng

 

* Phòng Lao động thương binh và xã hội:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Vũ Thị Cầm

Trưởng phòng

02613648240

2

Trần Thị Thanh Phó Trưởng phòng

 

 

* Phòng Tư Pháp:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Phạm Minh Ảnh

Trưởng phòng

 

2

Đoàn Thị Mỹ Hiền

Phó Trưởng phòng 

02613648210

 

* Phòng Y Tế:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Đỗ Ngọc Ảnh

Trưởng phòng

0261.3647058

 

* Phòng Dân Tộc:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Ngọc Lợi

Trưởng phòng

0261.3647197

2

Đoàn Văn Hùng

Phó Trưởng phòng

 

 

  * Đội Quản lý đô thị:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Tuấn Hiền

Đội trưởng

 

2

Lê Ngọc Lâm

Đội phó

 

 


Bản in  TIN ĐÃ ĐƯA

  Liên kết Website

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  3
  0
  4
  0
  3
  9
  0

  SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

  0
  0
  0
  0
  0
  3
  7