Sơ đồ tổ chức thứ hai, 27 07 2020 08:54

Ủy ban nhân dân


1 Lãnh đạo huyện

Chủ tịch


Đ/c Phan Nhật Thanh

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

- Các Phó Chủ tịch

 

 

Đ/c ​Đỗ Thanh Cát
UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Đ/c ​Thị H'Nhó​
HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

  

2. Thành viên UBND huyện:

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Đặng Bá Hiệp

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

2

Lê Đình Sáu

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

3

Trần Khương

Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin

4

Nguyễn An

Trưởng phòng Lao động TBXH

5

Lê Thanh Đồng

Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng

6

Đoàn Thị Nguyệt

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

7

Cao Quý Thương

Trưởng Phòng Nội vụ

8

Trần Bình Tiến

Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức

9

Nguyễn Ngọc Tánh

Trưởng phòng Dân tộc

10

Phạm Hồng Chi

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

11

Nguyễn Tường Vũ

 

12

Phạm Quang Vượng

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

 Danh sách lãnh đạo các Phòng, ban trực thuộc UBND huyện

 

* Văn phòng HĐND&UBND huyện:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Lê Quang Dũng

Phó Chánh Văn phòng phụ trách

0903843570

2

Trần Thị Hòa

Phó Chánh Văn phòng

02613648128

 

* Phòng Tài chính và Kế hoạch

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Đoàn Thị Nguyệt

Trưởng phòng

0261. 3648371

2

Lê Thị Ngọc Điệp

Phó trưởng Phòng

 

 

* Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Lê Thanh Đồng

Trưởng phòng

02613648511

 

Phòng Nội vụ:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Cao Quý Thương

Trưởng phòng

0261.3647468

2

Nguyễn Minh Đài

Phó Trưởng phòng

 
     

 

 

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Phạm Quang Vượng

Trưởng phòng

02613648141

2

Nguyễn Tuấn Anh

Phó Trưởng phòng

 

 

* Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Phạm Hữu Nghĩa

Giám đốc

0261.3.647575

2

Vy Thanh Quang

Phó Giám đốc

 

3

Trịnh Phú Yên

Phó Giám đốc

 

4

Phan Văn Thời

Phó Giám đốc

 

 

* Thanh tra

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Văn Đồng

Phó Chánh Thanh tra

 

2

Phạm Minh Ảnh

Phó Chánh Thanh tra

 

 

* Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Thị Lương

Phó Giám đốc phụ trách

 

2

Phan Tấn Tường

Phó Giám đốc

 

 

* Phòng Giáo dục và Đào tạo

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Đặng Bá Hiệp

Trưởng phòng

0261.3.647021

2

Vũ Thị Hiến

Phó Trưởng phòng

 

3

Bùi Thanh Long

Phó Trưởng phòng

 

 

* Phòng Văn hóa thông tin:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Trần Khương

Trưởng phòng

0261.3.648126

 

* Phòng Tài nguyên và Môi trường:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Lê ĐÌnh Sáu

Trưởng phòng

 

2

Lê Văn A

Phó Trưởng phòng

 

 

* Phòng Lao động thương binh và xã hội:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Vũ Thị Cầm

Trưởng phòng

02613648240

2

   

 

 

* Phòng Tư Pháp:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Đoàn Thị Mỹ Hiền

Phó Trưởng phòng phụ trách

02613648210

 

* Phòng Y Tế:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Đỗ Ngọc Ảnh

Trưởng phòng

0261.3647058

 

* Phòng Dân Tộc:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Đoàn Văn Hùng

Phó Trưởng phòng

0261.3647197

 

  * Đội Quản lý đô thị:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Tuấn Hiền

Đội trưởng

 

2

Nguyễn Đình Thạo

Đội phó

 

 


Bản in  TIN ĐÃ ĐƯA

  Liên kết Website

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  3
  0
  4
  0
  3
  9
  0

  SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

  0
  0
  0
  0
  0
  3
  7