Sơ đồ tổ chức thứ tư, 27 05 2020 08:47

UBND các xã, thị trấn


Cơ cấu tổ chức UBND các xã, thị trấn

1. UBND thị trấn Kiến Đức

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Trần Bình Tiến

Chủ tịch

0913468120

2

Nguyễn Văn Nghĩa

Phó Chủ tịch

0935959123

 

2. UBND xã Kiến Thành

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Gia Thủy

Chủ tịch

0985780423

2

 

 

 

 

3. UBND xã Đăk Wer

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Ngọc Quân

Chủ tịch

0888027567

2

Lê Quang Dũng

Phó Chủ tịch

0985554245

 

4. UBND xã Nhân Cơ

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Ngọc Hiệp

Chủ tịch

 

2

Phạm Văn Quân

Phó Chủ tịch

 

3

     

 

5. UBND xã Nhân Đạo

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Trần Thị Hồng Liên

Chủ tịch

 

2

Nguyễn Tấn Dũng

Phó Chủ tịch

0888914848

 

6. UBND xã Nghĩa Thắng

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Văn Thành

Chủ tịch

 

2

Đoàn Huy Cường

Phó Chủ tịch

0914071969

3 Lê  Thế Vinh Phó Chủ tịch  

 

7. UBND xã Đạo Nghĩa

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Văn Quyết

Chủ tịch

0977577668

2

Vy Thanh Sơn

Phó Chủ tịch

0968286357

 

8. UBND xã Đăk Sin

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Đỗ Ích Chiến

Phó Chủ tịch 

0905415070

2 Nguyễn Công Hiệu Phó Chủ tịch  

 

9. UBND xã Hưng Bình

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Kim Cường

Phó Chủ tịch

 

 

10. UBND xã Đăk Ru

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Vũ Quang Luật

Chủ tịch 

0988221301

2

Bùi Văn Chí

Phó Chủ tịch

0968696973

3

Lê Văn Viện

Phó Chủ tịch

 

 

11. UBND xã Quảng Tín

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Vũ Trọng Tài

Chủ tịch

0963269544

2

Thị H’Rêu

Phó Chủ tịch

0946294848

3

Phạm Văn Hải

Phó Chủ tịch

0906409382


Bản in  TIN ĐÃ ĐƯA

  Liên kết Website

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  3
  0
  4
  0
  3
  9
  0

  SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

  0
  0
  0
  0
  0
  3
  7