Văn hóa Xã hội thứ sáu, 08 01 2021 22:26

TỶ LỆ HỘ NGHÈO GIẢM CÒN 2,51%


Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện la 614 hộ giảm 182 hộ chiếm 2,51%, giảm 0,93% so với 2019; HỘ cận nghèo 850 hộ chiếm tỷ lệ 3,4% giảm 32 hộ;

Có được kết quả trên là nổ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, nhân dân trên địa bàn. Huyện đã thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo trong giai đoạn 2016 - 2020 một cách hiệu quả, linh động, góp phần ổn định xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, nhất là vùng ĐBDTTS. Người nghèo đã được cải thiện một bước về điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng cho phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập. Một số nhu cầu xã hội thiết yếu của người nghèo cơ bản được đáp ứng (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin…). Về lâu dài, giúp người nghèo có được cơ hội tự vươn lên thoát nghèo bền vững, tự giải quyết được vấn đề nghèo đói cũng như những nhu cầu thiết yếu của gia đình mà không trông chờ ỷ lại vào sự trợ giúp của cộng đồng và nhà nước./.

                                      KHÁNH HIỀN - Trung tâm VH-TT&TT


Bản inLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7