Kinh tế Chính trị thứ năm, 01 04 2021 16:44

TOÀN HUYỆN CÓ 11 ĐƠN VỊ BẦU CỬ CẤP HUYỆN, 96 ĐƠN VỊ BẦU CỬ CẤP XÃ


Trên cơ sở thống nhất và đề nghị của các đơn vị có liên quan, Ủy ban bầu cử huyện Đăk R’lấp đã ban hành nghị quyết số 09/NQ – UBBC, trong đó công bố 11 đơn vị bầu cử cấp huyện, 96 đơn vị bầu cử cấp xã.

Theo đó, đơn vị bầu cử số 1 là TT Kiến Đức; đơn vị bầu cử số 3 là xã Đăk Wer; đơn vị bầu cư số 4 là xã Nhân Cơ; đơn vị bầu cử số 10 xã Đăk Ru; đơn vị bầu cử số 11  xã Quảng Tín với số lượng đại biểu được bầu mỗi đơn vị bầu cử là 4 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 2 xã Kiến Thành; Đơn vị bầu cử số 6 xã Nghĩa Thắng; đơn vị bầu cử số 8 xã Đăk Sin mỗi đơn vị sẽ bầu cử 3 đại biểu; còn lại đơn vị bầu cử số 5 xã Nhân Đạo; đơn vị bầu cử số 7 xã Đạo Nghĩa; đơn vị bầu cử số 9 xã Hưng Bình mỗi đơn vị bầu cử 2 đại biểu.

Để ngày bầu cử 23-5-2021 thực sự là ngày hội của toàn dân, huyện Đăk R’lấp đã và đang tập trung triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến nhân sự của cuộc bầu cử, xây dựng các phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra như thiên tai, bùng phát dịch Covid-19, không để bị động, bất ngờ./.

KHÁNH HIỀN – TRUNG TÂM VHTT&TT


Bản inLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7