Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7
Quyết định về việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật - Khu dân cư Lake View Newtown Kiến Đức tại Khu dân cư số 3 - thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần dịch vụ xây dựng địa ốc Đất Nguồn (16.10.2020 10:55)
   
Quyết định phê duyệt Đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 bãi xử lý rác thải sinh hoạt huyện Đắk R'Lấp (30.08.2020 15:14)
   
Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành - Nhân Cơ - Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp (28.08.2020 08:37)
   
Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành – Nhân Cơ – Nhân Đạo (03.08.2020 14:24)
   
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (04.05.2020 08:00)
   
Kế hoạch triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn huyện Đắk R'lấp (15.01.2020 16:33)
   
Quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Nhân Cơ 2, tỉnh Đắk Nông (08.06.2021 14:33)
   
Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (08.06.2021 14:33)
   
Quy hoạch chi tiết 1/500 Hoa viên Hồ Đăk Blao, thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R'lấp (08.06.2021 14:33)
   
Quy hoạch Kế hoạch (08.06.2021 14:33)
   

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7