Cải cách hành chính thứ sáu, 10 04 2020 16:10

Thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng về việc sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19


Thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng về việc sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19

undefined


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7