Kinh tế thứ năm, 30 12 2021 08:33

Thông qua danh mục 60 dự án cần thu hồi 1360,54 ha đất


HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV vừa ban hành Nghị quyết số 186/NQ-HĐND về việc thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022.

Cụ thể, HĐND tỉnh thông qua danh mục 60 dự án thu hồi đất đăng ký mới năm 2022, với diện tích đất cần thu hồi là 1360,54 ha, gồm: TP. Gia Nghĩa có 7 dự án, với 870,79 ha; huyện Đắk Mil có 9 dự án, với 47,4 ha đất; huyện Đắk Song có 8 dự án, với 95 ha; huyện Krông Nô có 8 dự án, với 187,47 ha; huyện Cư Jút có 13 dự án, với 27,21 ha; huyện Đắk Glong có 4 dự án, với 2,85 ha; huyện Đắk R'lấp có 10 dự án, với 99,82 ha; huyện Tuy Đức có 1 dự án, với 30 ha.

Nghị quyết còn thống nhất chuyển tiếp 164 dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang năm 2022 gồm: 144 dự án cần thu hồi đất, 8 dự án chuyển mục đích rừng phòng hộ, 12 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa.

Nghị quyết cũng thống nhất đưa ra khỏi danh mục đối với 29 dự án gồm: 21 dự án đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện và 8 dự án chưa quá 3 năm nhưng không đăng ký chuyển tiếp sang năm 2022.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 186 và định kỳ báo cáo về kết quả thực hiện. UBND tỉnh có trách nhiệm công khai danh mục các công trình, dự án trong danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, huyện, TP. Gia Nghĩa, trụ sở làm việc của UBND các xã, phường, thị trấn nơi có dự án để người dân theo dõi, giám sát theo quy định.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Xem chi tiết file đính kèm

 


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7