Thông báo thứ sáu, 16 10 2020 13:50

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do thu hồi toàn bộ diện tích trên giấy chứng nhận đã cấp


Thông báo số 231/TB-STNMT, ngày 14/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:

1. Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn được UBND tỉnh cho thuê 5.230,0 m2 đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 945396 để thực hiện dự án Trung tâm Thương mại đầu tư SADACO Đắk Nông tại Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 14/12/2011.

Ngày 30/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1462/QĐ-UBND về việc thu hồi 5.230,0 m2 đất của Công ty Cổ phần Phát triển sản xuất thương mại Sài Gòn giao UBND huyện Đắk R’lấp quản lý, bố trí sử dụng. Trong đó, Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 945396.

Căn cứ Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp “Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;”. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển sản xuất thương mại Sài Gòn giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 945396 do UBND tỉnh Đắk Nông cấp ngày 14/12/2011. Cụ thể:

- Nơi nhận: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông, số 92, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

- Thời gian giao nộp giấy chứng nhận đến trước ngày 29/10/2020.

2. Nếu quá thời hạn nêu trên mà Công ty Cổ phần Phát triển sản xuất thương mại Sài Gòn không giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh báo cáo, tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường về việc huỷ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định; đồng thời, thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường để công khai trên trang thông tin điện tử.

Chi tiết tại file đính kèm


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7