Thông báo thứ sáu, 21 06 2024 16:27

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024


Ngày 21/6/2024, UBND huyện Đắk R'lấp ban hành Thông báo số 136/TB-UBND về việc Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024

THÔNG BÁO

Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024

         

Căn cứ Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của UBND huyện Đắk R’Lấp về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện Đắk R’Lấp thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG: 23 chỉ tiêu.

1. Công chức Văn phòng – Thống kê: 05;

2. Công chức Văn hóa – Xã hội: 01;

3. Công chức Tư pháp – Hộ tịch: 01;

4. Công chức Tài chính – Kế toán: 05;

5. Công chức Địa chính – Nông nghiệp, xây dựng và môi trường: 11;

CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

TT

Cơ quan, đơn vị

Vị trí công chức tuyển dụng

Số lượng tuyển dụng

Ghi chú

1

Uỷ ban nhân dân thị trấn Kiến Đức

Địa chính – Xây dựng, đô thị và môi trường

02

 

2

Uỷ ban nhân dân xã Kiến Thành

Địa chính – Nông nghiệp, xây dựng và môi trường

01

 

3

Uỷ ban nhân dân xã Đắk Wer

Tài chính – Kế toán

01

 

Văn phòng – Thống kê

01

 

Địa chính – Nông nghiệp, xây dựng và môi trường

01

 

4

Uỷ ban nhân dân xã Nhân Cơ

Văn phòng – Thống kê

01

 

Tài chính – Kế toán

01

 

Địa chính – Nông nghiệp, xây dựng và môi trường

01

 

5

Uỷ ban nhân dân xã Nhân Đạo

Địa chính – Nông nghiệp, xây dựng và môi trường

01

 

Tài chính – Kế toán

01

 

6

Uỷ ban nhân dân xã Nghĩa Thắng

Tư pháp – Hộ tịch

01

 

Tài chính – Kế toán

01

 

Địa chính – Nông nghiệp, xây dựng và môi trường

02

 

7

Uỷ ban nhân dân xã Đạo Nghĩa

Văn phòng – Thống kê

01

 

8

Uỷ ban nhân dân xã Đắk Sin

Văn phòng – Thống kê

01

 

Địa chính – Nông nghiệp, xây dựng và môi trường

02

 

9

Uỷ ban nhân dân xã Hưng Bình

Văn phòng – Thống kê

01

 

Địa chính – Nông nghiệp, xây dựng và môi trường

01

 

10

Uỷ ban nhân dân xã Quảng Tín

Tài chính – Kế toán

01

 

11

Uỷ ban nhân dân xã Đắk Ru

Văn hóa – Xã hội

01

 

Tổng cộng:

23

 

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung

Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp (không phân biệt hình thức đào tạo và loại hình đào tạo công lập, ngoài công lập);

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Điều kiện văn bằng, chứng chỉ

- Không phân biệt hình thức đào tạo, loại hình đào tạo;

- Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Trình độ chuyên môn:

+ Đối với chức danh Công chức Văn phòng - Thống kê: Tốt nghiệp Đại học trở lên gồm các ngành, nhóm ngành liên quan đến: Lưu trữ học, hành chính, luật, công nghệ thông tin, quản trị - quản lý, kinh tế học, khoa học chính trị, triết học, thống kê.

+ Đối với chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường (hoặc Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường): Tốt nghiệp Đại học trở lên gồm các ngành, nhóm ngành liên quan đến: Quản lý đất đai, kỹ thuật trắc địa - bản đồ, địa chính, xây dựng, đô thị, kiến trúc và quy hoạch, tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, lâm nghiệp.

+ Đối với chức danh Công chức Văn hóa - Xã hội: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành, nhóm ngành liên quan đến: Khoa học chính trị, hành chính, văn hóa, văn hóa - thông tin, thể dục, thể thao, du lịch, báo chí và truyền thông, lịch sử, bảo tàng, triết học, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, công tác xã hội, bảo trợ xã hội, luật, nhân văn, y tế công cộng, tôn giáo học, dân tộc học, xã hội học.

+ Đối với chức danh Công chức Tư pháp - Hộ tịch: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật và chậm nhất sau 12 tháng kể từ ngày được tuyển dụng phải có chứng chỉ nghiệp vụ Hộ tịch.

+ Đối với chức danh Công chức Tài chính - Kế toán: Tốt nghiệp Đại học trở lên các nhóm ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Bị mất hoặc hạn chế năng lực, hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

- Riêng đối với chức danh công chức Tài chính – Kế toán: Ngoài những quy định nêu trên thì những người không được đăng ký dự tuyển theo Quy định tại Điều 52, Luật Kế toán ngày 20/11/2015 và Điều 19, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Ghi chú: Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

2. Nội dung và hình thức thi tuyển

Thi tuyển công chức cấp xã được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

2.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút;

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin;

đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Phỏng vấn.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

d) Thang điểm: 100 điểm.

đ) Không thực hiện phúc khảo đối với hình thức thi phỏng vấn.

IV. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí chức danh công chức.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nộp hồ sơ dự tuyển gồm: Người đăng ký dự tuyển công chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Thông báo này (Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy).

- Hình thức nộp: Nộp trực tiếp hoặc bằng đường bưu chính. Đối với việc gửi bằng đường bưu chính thì thời gian tính nộp phiếu đăng ký dự tuyển là thời gian Phòng Nội vụ huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông nhận hồ sơ dự tuyển do bưu điện chuyển đến. 

- Địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện Đắk R’Lấp. Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông. Số điện thoại: 02613.647024.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân huyện Đắk R’Lấp.

3. Thời gian và địa điểm thi: Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau.

4. Mức thu phí của người dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, thi nâng ngạch thăng hạn công chức, viên chức. Thí sinh nhận Giấy báo thi và nộp lệ phí thi tuyển tại Hội đồng tuyển dụng (Phòng Nội vụ huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông).

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đăng ký trong phiếu dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp phiếu dự tuyển 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển. Phiếu dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để tuyển dụng công chức cấp xã lần sau.

Ủy ban nhân dân huyện Đắk R’Lấp thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 để cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển. Nếu có vướng mắc liên hệ về Ủy ban nhân dân huyện Đắk R’Lấp (qua Phòng Nội vụ, số điện thoại 02613.647024 hoặc đồng chí Võ Thị Sương, Chuyên viên Phòng Nội vụ) để được hướng dẫn chi tiết./.

Xem nội dung Thông báo tại đây

Tải phiếu đăng ký dự tuyển tại đây

 

 

 


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7