Văn bản QPPL thứ hai, 23 03 2020 08:34

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Rlấp nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND, ngày 24/05/2017 của UBND huyện


Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND, ngày 20/3/2020 của UBND huyện Đắk R'lấp về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Rlấp nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND, ngày 24/05/2017 của UBND huyện

undefined


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7