Root thứ ba, 03 08 2021 08:41

Mặt trận và các đoàn thể


* Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

Chủ tịch


Đ/c Đặng Văn Tiến

Huyện ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

 

- Phó Chủ tịch

Đ/c ​Nguyễn Thị Thu Huyền
Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện

 

 * Hội Cựu Chiến binh huyện:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Võ Quốc Tứ

Chủ tịch

 

2

Nguyễn Quốc Hưng

Phó Chủ tịch

 
       

 

* Liên đoàn lao động huyện

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Trần Văn Luật

Chủ tịch

 

2

Phạm Thị Diễm My Phó Chủ tịch  

 

* Hội Liên hiệp phụ nữ huyện:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Vy Thị Lệ

Chủ tịch

 

2 Nguyễn Thái Đoan Trang

Phó Chủ tịch

  

 

* Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Tôn Đức Bảo

Phó Bí thư phụ trách

 

2

Phạm Thị Bích Diễm

Phó Bí thư

 
     

 

 

* Hội Nông dân huyện

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Trần Bình Tiến

Chủ tịch

 

2

Nguyễn Tư Phó Chủ tịch  

 


Bản inLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7