Thông tin chỉ đạo điều hành thứ hai, 06 07 2020 09:35

Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021


Ngày 03/7/2020, UBND huyện Đắk R'Lấp ban hành Công văn số 765/UBND-NL về việc Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án thời kỳ 2021 - 2030. Thời gian gửi đăng ký trước ngày 15/8/2020.


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7