Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7
Sở Giao thông vận tải trả lời đơn kiến nghị của ông Trần Phan và các hộ dân thôn 6, xã Đắk Ru (06.08.2020 16:34)
   
Công văn thông báo kết quả xử lý sạt trượt mương thoát nước ngoại vi tại khoang 2 Hồ Bùn đỏ thuộc dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ đối với hộ ông Vũ Đức DŨng, trú tại Thôn 1, xã Nhân Đạo (14.07.2020 16:36)
   
Công văn thông báo kết quả xử lý sạt trượt mương thoát nước ngoại vi tại khoang 2 Hồ Bùn đỏ thuộc dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ đối với hộ ông Nguyễn Xuân Tuân, trú tại Thôn 1, xã Nhân Đạo (14.07.2020 16:36)
   
Công văn thông báo kết quả xử lý sạt trượt mương thoát nước ngoại vi tại khoang 2 Hồ Bùn đỏ thuộc dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ đối với hộ ông Trần Văn Hùng, trú tại Thôn 1, xã Nhân Đạo (14.07.2020 16:34)
   
Công văn thông báo kết quả xử lý sạt trượt mương thoát nước ngoại vi tại khoang 2 Hồ Bùn đỏ thuộc dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ đối với hộ bà Lê Thị Hương, trú tại Thôn 1, xã Nhân Đạo (14.07.2020 16:33)
   
Công văn thông báo kết quả xử lý sạt trượt mương thoát nước ngoại vi tại khoang 2 Hồ Bùn đỏ thuộc dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ đối với hộ ông Trần Có, trú tại Thôn 1, xã Nhân Đạo (14.07.2020 16:30)
   
Trả lời nội dung đơn kiến nghị của bà Cao Thị Chín đại diện cho 12 hộ dân thường trú tại thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện ĐăkR'lấp (07.07.2020 09:31)
   
Trả lời nội dung đơn kiến nghị của hộ bà Trần Phan Hòa Nhã, thường trú thôn 2 xã Nhân Đạo, huyện ĐăkR'lấp, tỉnh Đăk Nông (25.06.2020 10:55)
   
Trả lời nội dung đơn kiến nghị của hộ ông Lương Văn Mong đại diện theo ủy quyền của ông Lương Văn Sâm thường trú thôn Quảng Sơn, xã Nghĩa Thắng, huyện ĐăkR'lấp, tỉnh Đăk Nông (25.06.2020 10:54)
   
Trả lời đơn kiến nghị của công dân - Ông Trương Ngọc Tịnh (Địa chỉ: thôn Tân Bình, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) (25.06.2020 10:51)