Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đắk R’Lấp tại buổi tiếp công dân ngày 15/09/2023 đối với ông Nguyễn Đức Tuấn (18.09.2023 16:06)
   
Kết luận của Lãnh đạo UBND huyện Đắk R’Lấp tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 25/8/2023 đối với ông Đào Văn Thành, trú tại Thôn 3, xã Nhân Cơ (29.08.2023 16:34)
   
Kết luận của Lãnh đạo UBND huyện Đắk R’Lấp tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 25/8/2023 đối với ông Nguyễn Lễ, trú tại Thôn 3, xã Nhân Cơ (28.08.2023 16:33)
   
Kết luận của Lãnh đạo UBND huyện Đắk R’Lấp tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 25/8/2023 đối với ông Hồ Mười, trú tại Thôn 3, xã Nhân Cơ (28.08.2023 16:32)
   
Kết luận của Lãnh đạo UBND huyện Đắk R’Lấp tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 25/8/2023 đối với ông Bùi Quang Toát và các hộ dân có liên quan thường trú tại Thôn 7, xã Nhân Cơ (28.08.2023 16:31)
   
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân ngày 15/8/2023 đối với bà Thạch Thị Dương, TDP 3, thị trấn Kiến Đức (17.08.2023 13:43)
   
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đắk R’Lấp tại buổi tiếp công dân ngày 03/08/2023 đối với ông Hà Xuân Trí, bà Bùi Thị Kim Tuyến, Thôn 3 xã Nhân Cơ (03.08.2023 16:56)
   
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đắk R’Lấp tại buổi tiếp công dân ngày 27/7/2023 (31.07.2023 16:54)
   
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đắk R’Lấp tại buổi tiếp công dân ngày 29/06/2023 (10.07.2023 14:11)
   
Thông báo kết luận tiếp công dân đối với bà Đặng Thị Thoại Hoa. Địa chỉ: thôn Châu Thành, xã Đắk Ru (10.07.2023 14:07)