Root thứ tư, 30 12 2020 10:57

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Đắk R'lấp giai đoạn 2021-2025


Ngày 24/12/2020, HĐND huyện Đắk R'lấp ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Đắk R'lấp giai đoạn 2021-2025

 I. MỤC TIÊU

Trong những năm tới, với những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp của Đảng và Nhà nước, ưu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thành tựu của hơn 30 năm đổi mới, chính trị, xã hội ổn định, niềm tin của nhân dân được củng cố sẽ tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế trong nước. Trong tỉnh, hiệu quả của chủ trương cải thiện môi trường đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp sẽ tạo ra nhiều cơ hội thu hút lao động, việc làm và tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; kết cấu hạ tầng đã được đầu tư tiếp tục phát huy; kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm kỳ qua là tiền đề quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 

II. CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 2021 -  2025:

1. Đảm bảo kinh tế phát triển ổn định, bền vững; Tổng giá trị gia tăng (giá 2010) đạt 5.320 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt khoảng 7%/năm. Cơ cấu GDP giá hiện hành gồm: Nông - lâm nghiệp chiếm 40%; Công nghiệp và xây dựng chiếm 27%; Thương mại – dịch vụ chiếm 33%.

2. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng 5%; đến năm 2025 đạt 73 triệu đồng/người/năm.

3. Thu ngân sách hàng năm tăng từ 10-12% và tổng thu ngân sách đạt khoảng 1.087 tỷ đồng vào năm 2025. Tổng chi ngân sách nhà nước đạt khoảng 689 tỷ đồng.

4. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2025 đạt 4.100 tỷ đồng/năm.

5. Phát triển cơ sở hạ tầng đến năm 2025:

 - Thuỷ lợi: đảm bảo nguồn nước cho 90% diện tích cây trồng có nhu cầu.

- Tỷ lệ nhựa hóa đường giao thông: Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường huyện 10%/năm; nâng cấp, cải tạo các tuyến đường xã từ 5 – 10%/năm; tiếp tục huy động các nguồn lực để cứng hóa giao thông nông thôn.

- Điện: 100% số hộ sử dụng điện an toàn.

6. Về giáo dục – đào tạo: Trên 70% trường học đạt chuẩn quốc gia; duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học và phổ cập THCS. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn đạt từ 85 – 90%, trên chuẩn khoảng 10%.

7. Lao động – việc làm: Tạo việc làm cho 3.100 người; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 56%. Tỷ lệ người tham gia BHXH so với lực lượng lao động đạt 20%.

8. Về y tế: Đạt 29 giường bệnh/vạn dân; 9,6 bác sĩ/vạn dân. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95%.

9. Về xây dựng đời sống văn hóa: 92% gia đình, 92% thôn bon, tổ dân phố, 98% cơ quan đơn vị và 100% xã, thị trấn đạt danh hiệu văn hoá.

10. Công tác giảm nghèo: Tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn 1,5%. 

11. Về nông thôn mới và phát triển đô thị: Có 02/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 05/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu xây dựng huyện Đắk R’lấp thành thị xã trước năm 2025.

12. Về môi trường: Tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn đạt 90%, xử lý rác thải đạt 50%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%.

Chi tiết xem tại file đính kèm


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7