Thông tin tuyên truyền thứ sáu, 03 07 2020 16:03

Huyện Đắk R’lấp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng, phát động các phong trào thi đua yêu nước. Người đã từng nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Quan điểm ấy chính là động lực to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc. Người đã lấy thi đua làm động lực phát huy lòng yêu nước, làm cho lòng yêu nước thể hiện bằng những hành động cụ thể trong lao động sản xuất và chiến đấu. Ngược lại, lấy lòng yêu nước thúc đẩy phong trào thi đua.

Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, hàng năm, huyện Đắk R’Lấp đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc và Hội đồng TĐKT huyện. Theo đó, các phong trào thi đua yêu nước được đồng loạt triển khai ở các lĩnh vực với từng nội dung, hình thức thi đua cụ thể.

Một trong những phong trào thu hút sức mạnh tổng hợp và thực hiện được nhiều phần việc thiết thực, tạo sự chuyển biến rõ nét trong đời sống dân cư nông thôn huyện là: “Chung tay xây dựng Nông thôn mới”. Trong phong trào này, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng các cấp ở huyện đã tập trung nâng cấp, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất; nâng cao đời sống, cơ sở vật chất văn hóa, xã hội, môi trường; củng cố hệ thống tổ chức chính trị và giữ vững an ninh trật tự xã hội.

 Những nội dung này được triển khai trên địa bàn tất cả các xã của huyện. Tổng số vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ước đạt 9.413 tỷ đồng, trong đó, vốn từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác: 290,2 tỷ đồng; Vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư: 141,935 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện đã đạt 182 tiêu chí/10 xã và có 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến trong quý II năm 2020, thẩm định, xét công nhận thêm xã Hưng Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; phấn đấu xã Đắk Sin đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Điển hình trong các phong trào chung tay xây dựng NTM phải nói đến DNTTN Toàn Hằng – thôn 3 xã Nhân Cơ với việc giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương; ngoài ra ông còn đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới mỗi năm trên 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng liên kết với 4000 nông hộ ở các huyện Đắk R’Lấp, Tuy Đức, Gia Nghĩa nhằm xuất khẩu các sản phẩm nông sản ra thị trường Mỹ, Úc, và Châu Âu…

Trong Phong trào thi đua "Đắk Nông chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đã phát huy tin thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần giảm nghèo trên địa bàn. Đã Giải quyết việc làm cho 2.400 lao động. Bằng nhiều chính sách hỗ trợ và những giải pháp giảm nghèo hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm mạnh từ 8,6% năm 2016 xuống còn khoảng 2,5% năm 2020, trong đó: tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS tại chỗ giảm từ 27,3% xuống còn 8,76%. Với sự huy động của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng vào cuộc.

Người nghèo trên địa bàn huyện đã cảm thấy ấm lòng hơn. Điển hình trong việc chung tay giúp đỡ các hộ nghèo phải nói đến Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đã có thành tích trong hoạt động hỗ trợ trao tặng nhà tình nghĩa cho các 40 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng giá trị tiền 2,8 tỷ đồng. Người nghèo sau đi nhận được sự quan tâm đều rất xúc động và phấn khởi.

Trong phong trào “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính” và phong trào “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” huyện tập trung chỉ đạo, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan hành chính đối với công tác CCHC. Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công; tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa, giảm chi phí thực hiện các TTHC; công khai, minh bạch các TTHC. Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết TTHC và xây dựng chính quyền điện tử. Tăng cường công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra về CCHC nhằm tạo kết quả chuyển biến thực sự và rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, năng lực quản lý điều hành và chất lượng dịch vụ công… từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong thời gian tới. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, minh bạch, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từ đó được nhân dân tin tưởng.

Sự nghiệp giáo dục đào tạo được quan tâm đầu tư đảm bảo cho công tác giảng dạy; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội. Công tác quản lý giáo dục có những chuyển biến tích cực; tỷ lệ giáo viên có trình độ chuẩn nghề nghiệp đạt 100%, trình độ trên chuẩn đạt 82%. Toàn huyện hiện có 59 trường học các cấp và 01 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX. hiện có 28 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 47%.

Đến nay, 11/11 xã, thị trấn có trạm y tế, 100% trạm y tế đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2016 - 2020; đạt 27,8 giường bệnh/vạn dân và 9,2 bác sĩ/vạn dân. Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ chiếm 100%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi chiếm 19,4%. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin ước đạt trên 95%.

Giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn được bảo tồn, kế thừa và phát triển, trong đó văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số được giữ gìn như dệt thổ cẩm, đánh cồng chiêng… Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng được duy trì và phát huy. Hệ thống phát thanh truyền hình được quan tâm đầu tư, nâng cấp, mở rộng.

Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tỷ lệ Gia đình; thôn, bon, tổ dân phố; xã, thị trấn văn hóa đạt 90%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị văn hóa 98%. Với những thay đổi rõ nét về các lĩnh vực của xã hội, đã nhận được rất nhiều sự hài lòng và tin tưởng từ người dân.

Trong công tác quốc phòng an ninh với mục tiêu tiếp tục giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; LLVT Huyện chủ động nắm bắt tình hình để có kế hoạch đấu tranh với chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ việc phức tạp trên địa bàn, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; không để xảy ra việc tập trung đông người gây mất an ninh trật tự, vượt biên hoặc xâm nhập trái phép; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, lực lượng vũ trang và các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong công tác xây dựng Đảng, Quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, toàn Đảng bộ huyện đã nhận thức đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách phải thực hiện thường xuyên, liên tục, theo đó đã cụ thể hóa triển khai nghiêm túc trong các hội nghị, chương trình, kế hoạch; trọng tâm là thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; các đảng viên, tổ chức đảng tự soi, tự đánh giá, tự xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành việc làm có chiều sâu, gắn với hành động cụ thể, tạo sự chuyển biến, lan tỏa mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần củng cố, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nâng cao tinh thần, ý thức tự giác trong học tập, nghiên cứu, trách nhiệm trong công việc; cảnh báo, ngăn chặn tình trạng suy thoái của cán bộ, đảng viên.

Các hoạt động của HĐND huyện ngày càng cải tiến về phương pháp và nâng cao về chất lượng, các kỳ họp HĐND huyện, các phiên họp của Thường trực HĐND huyện được duy trì theo luật định và ngày càng hiệu quả. Hoạt động giám sát được tăng cường. Phát huy tốt vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

UBND huyện đã kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp lệnh về dân chủ ở cơ sở cũng như kỷ cương, kỷ luật hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Trong công tác thi đua khen thưởng, uỷ ban nhân dân huyện đã triển khai kịp thời khen thưởng thường kỳ và đột xuất cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích và hoàn thành hồ sơ trình lên cấp trên đề nghị khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích. Theo đó, 5 năm qua, Thủ tướng Chính phủ tặng 05 Cờ thi đua; Bằng khen cho 02 tập thể và 08 cá nhân. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng 17 Cờ thi đua, 26 danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 25 danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được tặng thưởng nhiều Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua qua các năm. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đã tặng thưởng 805 danh hiệu tập thể và 5.637 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ qua các năm học đối với viên chức sự nghiệp giáo dục. Việc khen thưởng được Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện một cách kịp thời, khách quan, đúng với mục tiêu; thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân phát huy hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp phát động.

Có thể nói: Phong trào thi đua yêu nước trong toàn huyện đã tạo được khí thế mới, phát huy được tính tích cực, năng động sáng tạo của các đơn vị, tập thể lao động, hộ sản xuất kinh doanh và của mỗi cá nhân vượt lên khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt huyện rất chú trọng đến các phong trào như: xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, thực hiện các chính sách xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, cải cách hành chính, tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng, đảng viên gương mẫu, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và làm theo nghị quyết của Đảng bộ.

Đây là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như công tác chỉ đạo, điều hành phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy các hoạt động lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển; đời sống vật chất và tinh thần nhân dân các dân tộc trong huyện được cải thiện; an ninh quốc phòng được tăng cường, giữ vững, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền./.

Trung tâm VHTT&TT


Bản inLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7