Sơ đồ tổ chức thứ năm, 06 05 2021 20:39

Hội đồng nhân dân


1. Thường trực HĐND huyện


Các Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

     

 

       Đ/c Nguyễn Thị Vinh                

UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

Đ/c Đặng Văn Tiến   

HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

2. Danh sách Thường trực HĐND huyện

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1

 

Nguyễn Thị Vinh                

Phó Chủ tịch HĐND huyện

0973 998 789

2

Đặng Văn Tiến   

Phó Chủ tịch HĐND huyện

0903 519 844

3. Các Ban Hội đồng nhân dân huyện:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

I

Ban Pháp chế

 

 

1

Đặng Văn Tiến

Trưởng ban

Phó Chủ tịch HĐND huyện

2

Phạm Minh Thành

Thành viên

Đại biểu HĐND huyện

3

Trần Văn Luật

Thành viên

Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

4

Nguyễn Đăng Nhân

Thành viên

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

5

Lê Văn A

Thành viên

Chủ tịch Hội Nông dân

6

Lê Thị Nguyệt

Thành viên

Đại biểu HĐND huyện

7

Vũ Thị Nguyệt

Thành viên

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện

II

Ban Kinh tế - Xã hội

 

 

1

Nguyễn Hát

Trưởng ban

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

2

Lê Hoài An

Phó ban

HĐND huyện

3

Lê Thanh Đồng

Thành viên

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

4

Nguyễn Văn Ngọc

Thành viên

Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy

5

Đặng Bá Hiệp

Thành viên

Trưởng Phòng Giáo dục và ĐT

6

Đoàn Thị Nguyệt

Thành viên

Phòng Tài chính - Kế hoạch

7

Lê Ngọc Lâm

Thành viên

Đại biểu HĐND huyện

8

Võ Thị Kiều Linh

Thành viên

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Tín

9

Cao Quý Thương

Thành viên

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy


Bản in  TIN ĐÃ ĐƯA

  Liên kết Website

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  3
  0
  4
  0
  3
  9
  0

  SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

  0
  0
  0
  0
  0
  3
  7