Thông tin tuyên truyền thứ tư, 02 10 2019 16:18

Học tập và làm theo Bác – bằng những việc làm cụ thể


Những năm qua, việc ‘‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’ tại huyện Đắk R’Lấp đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ việc học và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sinh hoạt dưới cờ là một trong những cách làm hiệu quả để thế hệ trẻ học tập và làm theo Bác                            Ảnh Ngô Tấm

Đối với ông Vũ Xuân Lập – thôn 5 xã Hưng Bình, nhận thứ được trách nhiệm của một công dân đối với địa phương, ông đã vận động gia đình và người thân hiến khoảng 300m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. Bản thân ông luôn có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia tích cực các phong trào do địa phương phát động như đóng góp tiền hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ đồng bào bị bão lụt và các khoản thu của địa phương, tiền làm đường giao thông nông thôn. Ông Lập là 1 trong nhiều gương điển hình về học tập và làm theo tấm gương của Bác tại xã Hưng Bình, được bà con nhân dân và cấp trên đánh giá cao.

Còn đối với Đảng bộ xã Nhân Đạo luôn xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ‘‘học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên và lâu dài có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể triển khai quán triệt các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và đông đảo người dân. Một trong những nội dung được quan tâm thực hiện là gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, coi đây là khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào cuộc sống. Theo đó, đảng bộ xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp. 10 năm qua, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã đã huy động các nguồn lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới là 73 tỷ 275 triệu đồng. Trong đó, Nhân dân đóng góp gần để xây dựng nhà ở, cải tạo tường rào, cổng ngõ, ngày công lao động, hiến đất, tiền mặt để xây dựng đường giao thông nông thôn trên 38 tỷ đồng.

Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên trên toàn huyện cam kết tu dưỡng rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu; liêm chính trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo Bác đã thực sự có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Từ đó từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện cuộc sống của người dân./.                                                                                                                        Bài, ảnh Lệ Sương


Bản inLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7