Thông tin tuyên truyền thứ sáu, 14 08 2020 15:16

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19


Tại Công văn số 4161/UBND-KGVX ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh nêu rõ: theo số liệu thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông tính đến sáng ngày 13/8/2020, toàn tỉnh Đắk Nông có 57.511 điện thoại thông minh đã triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone, đạt tỷ lệ 8,82%, xếp hạng thứ 40/63 tỉnh, thành phố (cụ thể, Gia Nghĩa: 13.404, Đắk Mil: 8.713, Đắk R'Lấp: 7.498, Cư Jút: 6.963, Đắk Song: 6.567, Krông Nô: 5.757, Đắk Glong: 4.397 và Tuy Đức: 4.217). Với tỷ lệ cài đặt như trên, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu mà Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra là khoảng 60% dân số trưởng thành cài đặt ứng dụng Bluezone vào ngày 20/8/2020 mới phát huy tốt hiệu quả của ứng dụng này trong việc phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm đẩy nhanh hơn nữa việc cài đặt ứng dụng Bluezone trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện Công văn số 3928/UBND-KGVX ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh về triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nguyên tắc hoạt động của Bluezone là bảo mật, ẩn danh và minh bạch để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn có thể yên tâm sử dụng trong khai báo y tế cũng như các thông tin cá nhân.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn triển khai quyết liệt trên địa bàn theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để đề nghị, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến chi tiết về nguyên tắc hoạt động của Bluezone cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về những lợi ích của việc sử dụng ứng dụng Bluezone trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, bố trí nhân lực thu thập, tổng hợp và cập nhật thông tin về trường hợp tiếp xúc, nghi nhiễm Covid-19 lên Bluezone; chỉ đạo các cơ sở y tế hướng dẫn Nhân dân đến khám chữa bệnh cài đặt ứng dụng Bluezone, đồng thời yêu cầu tất cả các đối tượng thuộc diện phải cách ly (tập trung hay tại nhà) và những đối tượng thuộc diện phải xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn cài đặt Bluezone trên địa thoại của mình.

Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, hoàn thành việc hướng dẫn, cài đặt Bluezone trước ngày 18/8/2020 và báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 20/8/2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo CTTĐT tỉnh Đắk Nông


Bản inLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7