Kinh tế thứ tư, 01 04 2020 10:47

Đắk R’lấp vượt chỉ tiêu nghị quyết về xây dựng nông thôn mới


Huyện ủy Đắk R’lấp đang tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết của nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới (NTM) được khẳng định là vượt cao so với kế hoạch.

Có nghị quyết riêng về NTM

Xây dựng NTM được Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ huyện Đắk R’lấp xác định là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, Nhân dân. Huyện đưa ra mục tiêu đến năm 2020 có 5 xã đạt chuẩn NTM, nhưng địa phương đã có 8 xã đạt chuẩn, vượt 3 xã so với kế hoạch.

Toàn huyện Đắk R'lấp đã  có 239 km đường xã, thôn, bon được cứng hóa, tăng 158 km so với đầu năm 2011

Để chỉ đạo công tác xây dựng NTM, ngày 14/7/2016, Huyện ủy Đắk R'lấp đã ban hành Nghị quyết số 04 - NQ/HU về việc “Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Đắk R’lấp”. Trên cơ sở Nghị quyết 04, UBND huyện Đắk R'lấp đã ban hành chương trình hành động.

Huyện ủy Đắk R’lấp cũng phân công trách nhiệm cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện theo dõi các lĩnh vực, các xã cụ thể để nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, các xã, thị trấn cũng đều có chương trình triển khai hành động Nghị quyết 04 phù hợp với tình hình. Các đoàn thể từ huyện, thôn, bon tích cực triển khai, vào cuộc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Mạnh dạn điều động nhân lực

Qua thực hiện chương trình NTM giai đoạn 2011-2015, vấn đề thiếu lực lượng chuyên trách được huyện Đắk R'lấp xác định là một trong những nguyên nhân chưa tạo bước đột phá. Bởi nhân lực ở đây còn mỏng, trong khi khối lượng công việc nhiều, bao trùm mọi lĩnh vực. Năm 2017, huyện Đắk R’lấp là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông mạnh dạn triển khai việc phân công 2 công chức từ phòng Tài chính - Kế hoạch và Kinh tế - Hạ tầng về công tác tại Văn phòng Điều phối NTM huyện. Từ đó, công việc tham mưu, điều hành triển khai các công việc NTM trên địa bàn dần đi vào nền nếp, có chiều sâu hơn, không bị chồng chéo, trùng lặp, bỏ lỏng các đầu việc.

Giải pháp khác được huyện Đắk R’lấp vận dụng trong xây dựng NTM đó là phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp, ngành, đoàn thể để tăng cường, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đôn đốc. Chỉ tiêu về xây dựng NTM được coi là một chỉ tiêu đánh giá hàng năm về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân, nên tạo được kỷ cương, sự thi đua trong mọi nhiệm vụ.

10/10 xã ở Đắk R'lấp đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Ảnh: Hồng Thoan

Theo ông Hồ Đình Đức, Bí thư Đảng bộ xã Đắk Ru, để cụ thể hóa NQ 04 của Huyện ủy, Đảng ủy xã xây dựng chương trình hành động. Hàng năm xã đưa chỉ tiêu xây dựng NTM vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó xã xác định tuyên truyền, vận động là giải pháp hàng đầu, triển khai mọi công việc đều phát huy tính làm chủ của Nhân dân theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng lợi”. Nhờ đó, năm 2018 địa phương đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 ở Đắk R’lấp: Địa phương đã huy động được 8.776,763 tỷ đồng để xây dựng NTM, trong đó Nhân dân đóng góp 338,135 tỷ đồng. Năm 2011, toàn huyện mới đạt 43 tiêu chí NTM, nhưng đến nay toàn huyện đạt 182 tiêu chí. Từ địa phương không có xã đạt chuẩn NTM, đến đầu năm 2020 có 8 xã đạt chuẩn gồm: Đạo Nghĩa, Nhân Đạo, Nhân Cơ, Đắk Wer, Nghĩa Thắng, Đắk Ru, Quảng Tín, Kiến Thành. Đắk R’lấp đạt cao các tiêu chí về giao thông, trường học, giáo dục và đào tạo, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập…

Huy động tốt mọi nguồn lực

Để giúp các xã đạt chuẩn NTM, huyện Đắk R’lấp đã tranh thủ tối đa mọi nguồn vốn hợp pháp để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở. Cụ thể từ vốn trực tiếp từ Trung ương, tỉnh, được huyện lồng ghép các chương trình, dự án để xây dựng NTM. Huyện cũng huy động sự đóng góp vốn xây dựng NTM bằng nhiều hình thức từ Nhân dân. Địa phương đã xây dựng kế hoạch các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trên cơ sở có tính kế thừa, nhưng vẫn ưu tiên về nguồn lực, chỉ đạo để hoàn thành đạt chỉ tiêu hàng năm.

10/10 xã ở Đắk R'lấp đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Bí thư Huyện ủy Đắk R’lấp Nguyễn Bá Út khẳng định: “NTM trên địa bàn có thể vượt kế hoạch cao đến vậy là nhờ sự chỉ đạo, triển khai quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể. Bà con cũng đồng tình triển khai các tiêu chí NTM tại thôn, bon, xã của mình một cách mạnh mẽ, từ đó đã góp phần làm cho bộ mặt nhiều vùng quê thêm khởi sắc, đời sống Nhân dân nâng cao. Đây là tiền đề vững chắc để huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2020-2021, xây dựng các xã NTM theo hướng nâng cao hơn. Còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi tin với quyết tâm, đoàn kết cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đắk R’lấp sẽ làm được”.

Theo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020, Đắk R’lấp là “lá cờ đầu” của tỉnh trong xây dựng NTM. Cách làm, sự quyết liệt, quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nội dung, phần việc xây dựng NTM của Đắk R’lấp là điều mà các địa phương khác cần học tập, áp dụng, nhất là đối với những huyện chưa có xã nào đạt chuẩn hoặc những huyện còn ít xã đạt chuẩn NTM…

Theo Báo Đắk Nông Điện tử


Bản inLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7