Chuyển đổi số thứ tư, 05 06 2024 08:59

Đắk Nông nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số


Đắk Nông đã và đang nỗ lực chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực. Tỉnh chú trọng xây dựng chính quyền số từ nền tảng chính quyền điện tử, góp phần hiện đại hóa nền hành chính.

Đến nay, qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) tỉnh Đắk Nông đã kết nối với 11/23 HTTT/CSDL quốc gia. Có 6/19 sở, ban, ngành đã triển khai và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP) với 10 hệ thống. Cổng thông tin du lịch thông minh của tỉnh đã triển khai chạy thử nghiệm, qua đó đã cung cấp các thông tin, hình ảnh quảng bá dịch vụ du lịch, thu hút gần 300.000 lượt truy cập.

Trong giai đoạn 2023 - 2025, Đắk Nông đang triển khai các thủ tục để chính thức xây dựng nền tảng dữ liệu số nông nghiệp, dự kiến gồm 6 phân hệ chính, 47 nhóm chức năng.

Đối với dữ liệu đất đai, hiện nay, tỉnh đã triển khai công tác đo đạc, kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó các huyện: Đắk R’lấp, Tuy Đức, Đắk Glong, Đắk Song và Đắk Mil đã hoàn thành công tác đo đạc, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Địa phương đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Đắk R’lấp, Đắk Mil; các huyện còn lại đang tiếp tục thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.

Về cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức Đắk Nông đã thực hiện cập nhật và đồng bộ với cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với 16.897/16.942 hồ sơ. Hệ thống quản lý lưu trữ hồ sơ, dữ liệu điện tử dùng chung với khoảng 80.000.000 trang tài liệu số hóa lưu trữ.

Dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức Đắk Nông đã thực hiện cập nhật và đồng bộ với cơ sở dữ liệu Quốc gia

Trung tâm Dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây của tỉnh đã tích hợp dữ liệu tỉnh vận hành 69 máy chủ ảo hóa, kết nối với hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice) hiện đang được nâng cấp lên phiên bản 5.0 đã được tích hợp chữ ký số, chứng thư số triển khai đồng bộ 100% các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tỉnh đã triển khai kết nối với Trung ương qua trục liên thông văn bản Quốc gia cho 18/18 sở, ban, ngành, 8/8 huyện, thành phố, 71/71 xã, phường, thị trấn và 352 các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc. Tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền bảo đảm được thông suốt, đạt tỷ lệ 100%.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông

Đắk Nông đã xây dựng hệ thống phòng họp không giấy đã được đầu tư, vận hành tại Văn phòng Tỉnh ủy (địa chỉ https://phkg.daknong.gov.vn), đồng thời hiện đang trong quá trình tiếp tục mở rộng hệ thống phòng họp không giấy của Tỉnh ủy, sử dụng cho các cuộc họp của UBND tỉnh, nhằm tránh đầu tư trùng lắp, gây lãng phí nguồn lực của tỉnh.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông đã được chuyển đổi sang công nghệ IPv6 tại địa chỉ: https://daknong.gov.vn/ bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định theo Nghị định số 42/NĐ-CP của Chính phủ. Các thông tin trên Cổng Thông tin điện tử được tỉnh cập nhật thường xuyên, đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh được vận hành qua Cổng dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.daknong.gov.vn/ bảo đảm đáp ứng đầy đủ các chức năng, yêu cầu kỹ thuật theo quy định và được tích hợp đầy đủ các Dịch vụ công trực tuyến theo danh mục được phê duyệt. Các hoạt động tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC của các cấp trên địa bàn tỉnh được thực hiện thông suốt trên hệ thống.

Để thúc đẩy số hóa, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 19/4/2023 về số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc phạm vị, chức năng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện bảo đảm theo quy định. Hiện nay, tỉnh đã kết nối Kho lưu trữ điện tử của tỉnh với Kho lưu trữ điện tử quốc gia để hoàn thành việc số hóa bảo đảm theo quy định.

Người dân được hướng dẫn quét mã QR khi giải quyết TTHC

Liên quan đến Chứng thực điện tử, UBND tỉnh đã có Công văn số 6685/UBND-NC ngày 06/11/2023 về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, qua đó trên địa bàn tỉnh đã số hóa công tác chứng thực điện tử đạt 18.886 hồ sơ

Thực hiện chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Đắk Nông đã ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử . Đến nay, tỉnh đã triển khai thực hiện 19/25 TTHC thiết yếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của Bộ Công an.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử

https://baodaknong.vn/dak-nong-no-luc-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chinh-quyen-so-215108.html


Bản inLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7