An ninh Quốc phòng thứ năm, 20 08 2020 15:25

Công an huyện Đắk R’lấp đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục chính trị


Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo công an huyện đã thường xuyên làm tốt việc triển khai công tác giáo dục chính trị trong cán bộ chiến sĩ với tinh thần chủ động, tích cực, toàn diện, đồng thời không ngừng cải tiến, đổi mới hình thức, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên, chiến sĩ, phù hợp với đặc thù công tác của ngành góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của địa phương.

Để công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tiến hành đảm bảo về quy trình cũng như chất lượng, hiệu quả, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã quán triệt các Chỉ thị của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND giai đoạn 2016-2020 và các kế hoạch, chương trình công tác của Bộ Công an; Công an tỉnh. Ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; có đạo đức, lối sống, đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh; thể chất tốt; tác phong chính quy, kỉ luật, kỉ cương; nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu giữ gìn an ninh trật tự. Trong đó, chú trọng việc nêu gương người đứng đầu.

Để việc sắp xếp, bố trí bộ máy cán bộ theo mô hình tổ chức bộ máy mới trên cơ sở các thông tư, quyết định của Bộ trưởng, lãnh đạo Công an tỉnh, công an huyện đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà tổ chức phân công. Vì vậy đến nay có 10/10 xã được bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, được chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Để động viên tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo Công an huyện quan tâm đổi mới hình thức, biện pháp phù hợp, đồng thời xác định rõ tuyên truyền là khâu quan trọng của công tác tư tưởng, nên ngoài việc tuyên truyền động viên để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác tuyên truyền còn làm cho dân hiểu, dân tin vào lực lượng công an, từ đó giúp đỡ lực lượng công an nhiều hơn trong công tác, chiến đấu.

          Đánh giá cao vai trò của công tác lí luận chính trị, Công an huyện đã phối hợp với các trường chính trị các cấp để tổ chức và cử nhiều cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ trong diện quy hoạch tham gia các lớp bồi dưỡng lí luận chính trị từ sơ cấp đến cao cấp; phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” luôn được Công an huyện gắn kết chặt chẽ với nhiều nội dung, biện pháp cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ công tác, chiến đấu của các đơn vị, các lực lượng. Những thành tích trong phong trào thi đua của cán bộ, chiến sĩ đã được khen thưởng, biểu dương kịp thời góp phần cỗ vũ động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ.

Mặt khác, Công an huyện thường xuyên chỉ đạo siết chặt kỉ luật, kỉ cương, tổ chức kiểm tra định kì, đột xuất về chế độ làm việc, chế độ trực lãnh đạo chỉ huy, trực ban, trực chiến, quy trình công tác và việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân. Qua đó nhằm làm chuyển biến rõ nét nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhân rộng các yếu tố tích cực để góp phần xây dựng lực lượng Công an, ngăn chặn, đẩy lùi những mặt hạn chế, tồn tại, thiếu sót. Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng mà đa số cán bộ, chiến sĩ đã biết tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực trong công tác chiến đấu. Từ đó thúc đẩy toàn lực lượng Công an huyện đạt được những kết quả đáng ghi nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm tốt an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân./.

Lệ Sương


Bản inLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7