Kinh tế Chính trị thứ năm, 06 07 2023 14:02

Bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026: Thông qua 14 Nghị quyết quan trọng


Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất ban hành 14 Nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực.

Phiên làm việc sáng nay, HĐND tỉnh đã tiếp tục thảo luận tập trung, xem xét các báo cáo, tờ trình, nghị quyết thông qua tại Kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Phát biểu tiếp thu giải trình các ý kiến của Đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, cởi mở của các đại biểu HĐND tỉnh, nhiều ý kiến góp ý xác đáng, sát với tình hình thực tế của địa phương. Đồng chí đề nghị các cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu, điều chỉnh cho phù hợp, để sau khi Nghị quyết được ban hành sẽ đáp ứng được kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phát biểu

Kỳ họp tiến hành công tác cán bộ: Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Ngô Đức Thọ - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông được điều động đến công tác tại Toà án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/7/2023.

Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Phan Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng.

Bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông, bà: Võ Thị Ái Liễu - Giám đốc Sở Y tế; Trần Văn Diêu – Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Trung Hiếu – Chánh Văn Phòng UBND tỉnh; Phan Nhật Thanh – Giám đốc Sở Xây dựng.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2021-2026 

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến tâm huyết, sâu sắc của các vị đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, HĐND tỉnh đã biểu quyết, thống nhất thông qua 14 Nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, pháp chế với tỷ lệ tán thành 100%.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chia tay đồng chí Phan Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí  Y Quang BKrông - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao các đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan mời dự đã thể hiện tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận, đóng góp ý kiến cũng như đề ra các giải pháp thiết thực, cụ thể để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2023.

Đồng chí Y Quang BKrông - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch  HĐND tỉnh kết luận Kỳ họp

Các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất lớn, tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều đối tượng, tạo cơ sở hành lang, pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện, tạo cơ chế, chính sách thông thoáng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Do đó, ngay sau Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, các tổ đại biểu, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết vừa được thông qua; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá để phát huy những mặt tích cực và kịp thời khắc phục những mặt còn bất cập, hạn chế.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về nội dung Kỳ họp; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Đắk Nông

https://daknong.gov.vn/tin-noi-bat/be-mac-ky-hop-thu-6-hdnd-tinh-khoa-iv-nhiem-ky-2021-2026-thong-qua-14-nghi-quyet-quan-trong-371843


Bản inLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7