LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 02/10 đến ngày 08/10/2023

Ngày

Thời gian

Nội dung

Lãnh đạo UBND chủ trì/tham dự

Địa điểm

Thành phần

Lãnh đạo VP và phòng CM theo dõi

Thứ 2 (02/10/2023)

07h30

Dự Lễ chào cờ

Tập thể lãnh đạo UBND huyện

Hội trường UBND huyện

CBCC Văn phòng  

08h00

Dự nghe kết luận thanh tra công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

Đ/c Nguyễn Quang Tứ

Hội trường UBND huyện

Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân, UBND các xã, thị trấn  
08h00 Dự Phiên họp thứ 21 của Thường trực HĐND huyện Đ/c Trần Công Dũng Hội trường HĐND huyện    
14h00 Dự họp liên quan đến bản án của hộ ông Hà Xuân Trí

Đ/c Nguyễn Quang Tứ

Hội trường UBND huyện

  Phòng Tư pháp

Thứ 3 (03/10/2023)

       

 

 

 

 

 

           
           

Thứ 4

(04/10/2023)

           
           
           

Thứ 5 (05/10/2023)

           
       

 

 

Thứ 6 (06/10/2023)

           
           

 

 

 

 

 

 

Thứ 7 (07/10/2023)

           
           

Chủ nhật (08/10/2023)