LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 03/8 đến ngày 09/8/2020

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 03/8 đến ngày 09/8/2020

Ngày

Thời gian

Nội dung

Lãnh đạo UBND chủ trì/tham dự

Địa điểm

Thành phần

Lãnh đạo VP và phòng CM theo dõi

Thứ 2 (03/08/2020)

09h00 Tham dự Hội nghị giao ban lãnh đạo UBND huyện Tập thể Lãnh đạo UBND huyện Hội trường UBND huyện    
           

Thứ 3 (04/08/2020)

13h30 Tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Đắk R'Lấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tập thể Lãnh đạo UBND huyện Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện    
           

Thứ 4 (05/08/2020)

Cả ngày Tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Đắk R'Lấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tập thể Lãnh đạo UBND huyện Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện    
           

Thứ 5 (06/08/2020)

08h00 Tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Đ/c Phan Nhật Thanh Văn phòng Tỉnh ủy    
           

Thứ 6 (07/08/2020)

           
           

Thứ 7 (08/08/2020)

           
           

Chủ nhật (09/08/2020)