LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 10/5 đến ngày 16/5/2021

   

Ngày

Thời gian

Nội dung

Lãnh đạo UBND chủ trì/tham dự

Địa điểm

Thành phần

Lãnh đạo VP và phòng CM theo dõi

Thứ 2 (10/5/2021)

08h00 Tham dự Hội nghị giao ban lãnh đạo UBND huyện Tập thể lãnh đạo UBND huyện Hội trường UBND huyện    
13h30 Tham dự làm việc với Đoàn khảo sát HĐND tỉnh về công tác bầu cử Đ/c Phan Nhật Thanh Địa bàn các xã, thị trấn  

  

Thứ 3 (11/5/2021)

           
           

Thứ 4 (12/5/2021)

08h00 (Cả ngày) Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động ứng cử đại biểu HĐND huyện Đ/c Đỗ Thanh Cát Địa bàn xã Đắk Ru    
08h00  Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đ/c Phan Nhật Thanh UBND thị trấn Kiến Đức    
14h00  Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đ/c Phan Nhật Thanh UBND xã Quảng Tín    

Thứ 5 (13/5/2021)

08h00 Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động ứng cử đại biểu HĐND huyện Đ/c Đỗ Thanh Cát Địa bàn xã Đắk Ru    
           

Thứ 6 (14/5/2021)

           
           
           

Thứ 7 (15/5/2021)

           
           

Chủ nhật (16/5/2021)