Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
5
2
2
8
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
5
Liên kết Website
Thông tin tuyên truyềnThứ 6, Ngày 16/12/2016, 16:00

Bế mạc kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 15/12, kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa III tổ chức bế mạc kỳ họp với sự chủ trì của đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

* Chung sức, đồng lòng  thực hiện thành công các mục tiêu năm 2017

* Thông qua 19 nghị quyết

 

Tại phiên làm việc, đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt cho UBND tỉnh tiếp thu, giải trình làm rõ những vấn đề đã được nêu tại các phiên thảo luận và chất vấn về vấn đề nâng cao vai trò và trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chấn chỉnh việc khai thác khoáng sản trái phép; phát triển doanh nghiệp gắn liền với khắc phục sự chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng; xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; khắc phục những tồn tại, yếu kém hiện nay ở ngành Y tế...

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Riêng đối với lĩnh vực giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục-Đào tạo và Sở Tài chính nghiên cứu và quy định các khoản có thể thu để tránh tình trạng lạm thu. Về tình trạng nơi thừa, nơi thiếu giáo viên, tỉnh đã yêu cầu Sở Giáo dục-Đào tạo cùng Sở Nội vụ rà soát lại để phân bổ cho hợp lý giữa các trường học và các cấp.

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt cho UBND tỉnh tiếp thu, giải trình những nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Đỗ Ngọc Duyên, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, do chuyển công tác; bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Trọng Yên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và ông Đàm Quang Trung, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu chức danh thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi thống nhất một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau, với sự nhất trí cao, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 19 nghị quyết gồm: Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; thông qua Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước năm 2017; ban hành quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu-chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017; ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020; quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020; ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đắk Nông năm 2017; ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; kéo dài thời hiệu thực hiện Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 về quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông; giao biên chế công chức năm 2017 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Nông; sáp nhập và thành lập thôn mới thuộc xã Đắk Nia và xã Quảng Thành (Gia Nghĩa); ban hành chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020; xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông; phê chuẩn đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2017-2020; danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp.

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, đồng chí Lê Diễn nhấn mạnh, để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2017 đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhạy bén, năng động, sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp và sự đồng thuận của toàn dân. Vì vậy, HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của HĐND tỉnh trên tinh thần bảo đảm tiến độ thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh đã đề ra. Thực hiện sáng tạo, linh hoạt các chính sách của Trung ương phù hợp với địa phương cũng như khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Cùng với đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ tốt việc cung cấp dịch vụ công, nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ một cửa, cần tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong nông nghiệp phát triển nông thôn phải tập trung triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với giải quyết lao động nông thôn. Đẩy mạnh thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao vai trò và sự đóng góp của nhân dân, khắc phục tình trạng dự án hóa và nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới, không chạy theo thành tích. Các ngành, địa phương tập trung tăng thu ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội, nhất là ngân sách Nhà nước, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và thu vượt dự toán ngân sách năm 2017 đã đề ra. Nắm bắt giá cả và tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường để kịp thời ngăn chặn các biểu hiện gian lận thương mại. Trên lĩnh vực y tế, giáo giục, xã hội đảm bảo tối đa nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, trọng tâm là mở rộng và phát triển dịch vụ kỹ thuật cao; thực hiện việc đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo; thực hiện tốt các chính sách xã hội, nhất là các chính sách về giảm nghèo, đối tượng chính sách. Cùng với đó, thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tăng cường hợp tác và tranh thủ mọi nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh cả về tiềm lực và thế trận, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các khu vực trọng điểm, vùng biên giới. HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh cùng chung sức đồng lòng khắc phục khó khăn, thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra trong năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa III thông qua 19 nghị quyết.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho 3 cá nhân và 4 tập thể vì hoàn thành xuất sắc công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng chính phủ, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo Đăk Nông Điện tử


Số lượt người xem: 49Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

  Xem theo ngày:
   
   
  • Sức sống Đăk R'lấp phần 1
  • Thác 5 tầng Đăk Sin