Cải cách hành chính thứ tư, 04 11 2020 16:31

Huyện Đắk R’Lấp đạt loại Khá trong hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015


Ngày 4/11, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh do ông Nguyễn Viết Thuật – Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại UBND huyện Đắk R’Lấp.

Tại buổi làm việc, UBND huyện đã tiến hành báo cáo kết quả thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 năm 2020. Số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là 270; số lượng thủ tục hành chính đã xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng là 216 thủ tục hành chính, đạt 80% so với số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Số lượng các hoạt động nội bộ của đơn vị đã xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng là 4 quy trình. Tính đến 30/10/2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận gần 12.000 hồ sơ; giải quyết hơn 10.800 hồ sơ; đang giải quyết 455 hồ sơ; tỷ lệ đúng hạn đạt 99,77%; quá hạn 0.23%; Cải tiến thông qua mục tiêu chất lượng; sữa đổi bổ sung 23 quy trình. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện cũng còn nhiều khó khăn như đa số cán bộ, công chức phụ trách xây dựng và duy trì hệ thống ISO của các đơn vị là kiêm nhiệm nên thời gian dành cho việc theo dõi áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng tại các bộ phận thuộc cơ quan ảnh hưởng đến tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng. Qua kiểm tra, huyện Đắk R’Lấp đạt 78,5 điểm, đạt loại Khá.

Phát biểu đánh giá tại buổi làm việc ông Nguyễn Viết Thuật – Phó GĐ Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá cao những kết quả UBND huyện và các phòng ban đã đạt được, đồng thời yêu cầu các phòng ban chủ động hơn trong nâng cao nhận thức về xây dựng quản lý chất lượng ISO; Khắc phục các hạn chế sớm nhất; sau 3 tháng nên cập nhật văn bản mới để áp dụng./.

                                                KHÁNH HIỀN - TTVHTT&TT


Bản inLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7