Cải cách hành chính thứ ba, 15 09 2020 10:18

Hội nghị tập huấn phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông


Ngày 14/9/2020, tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện, UBND huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Đắk Nông tổ chức Khóa đào tạo, tập huấn cho các đồng chí lãnh đạo duyệt báo cáo, lãnh đạo phụ trách tổng hợp báo cáo và cán bộ phụ trách công tác báo cáo tại các phòng, ban, UBND xã, thị trấn sử dụng Phần mềm Báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 366/KH-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 44/KH-STTTT, ngày 20/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tập huấn phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Đăk Nông  về việc xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 – 2020.

UBND huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Đắk Nông tổ chức đào tạo, tập huấn cho các đồng chí lãnh đạo duyệt báo cáo, lãnh đạo phụ trách tổng hợp báo cáo và cán bộ phụ trách công tác báo cáo tại các phòng, ban, UBND xã, thị trấn về sử dụng Phần mềm Báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội tỉnh nhằm thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích, dự báo, lưu trữ thông tin báo cáo thống kê cung cấp thông tin có hệ thống, tập trung, nhanh chóng, khoa học, chính xác, phục vụ kịp thời việc chỉ đạo, hỗ trợ ra quyết định điều hành của Lãnh đạo cấp huyện, cấp xã phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành chính quyền các cấp, ngày càng chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hơn.

Đây là cơ sở cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai hệ thống báo cáo điện tử vào các cơ quan, đơn vị phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc, đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính, minh bạch thông tin và từng bước xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông đảm bảo liên thông thành công với hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội từ Trung ương đến địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Cát - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc nghiên cứu thực hành, áp dụng tốt Phần mềm Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội tỉnh để gửi, nhận báo cáo điện tử và cập nhật dữ liệu xây dựng thông tin báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác./.

 


Bản inLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7