Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
8
7
3
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Dữ liệu đang cập nhật
VĂN BẢN PHÁP QUY 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Sắp xếp:
 
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Nhóm Văn bản:  
Tổng số: 36  
Trích yếu
Tệp đính kèm
Ban hành Quy định Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực tư pháp
tải pdf về
Quyết định ban hành Quy định về việc sử dụng văn bản và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quyết định Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2017 - 2020
tải pdf về
Nghị quyết ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đăk Nông năm 2017
tải pdf về
Nghị quyết quy định tỷ lệ % phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2017 - 2020
tải pdf về
Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2017 - 2020
tải pdf về
Nghị quyết giao biên chế công chức năm 2017 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Đăk Nông
tải pdf về
Danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2017
tải pdf về
Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
tải pdf về
Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đăk Nông đến năm 2020
tải pdf về
Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2016 - 2020
tải pdf về
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
tải pdf về
Ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm quản lý rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
tải pdf về
Quyết định triển khai Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND tỉnh, về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020
tải pdf về
Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Đăk R'lấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021
tải pdf về
Quyết định ban hành quy chế phối hợp hoạt động trong lĩnh vực quản lý đô thị trên địa bàn huện Đăk R'lấp
tải pdf về
Ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan QLNN trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện Đăk R'lấp
tải pdf về
Quyết định bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số khoản của các Quy định ban hành kèm theo QĐ của UBND huyện liên quan đến kiểm soát TTHC
tải pdf về
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
  • Sức sống Đăk R'lấp phần 1
  • Thác 5 tầng Đăk Sin