Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
8
0
4
0
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
8
Liên kết Website
Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (02/03)
Các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, nhân rộng mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả ở các địa phương.
Quy định theo dõi, đánh giá, chấm điểm và xếp loại Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (13/11)
Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh Đắk Nông đã ký Quyết định số 1567/QĐ-UBND ban hành Quy định theo dõi, đánh giá, chấm điểm và xếp loại Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, áp dụng cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường thị trấn; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh.
 
 
  • Sức sống Đăk R'lấp phần 1
  • Thác 5 tầng Đăk Sin