Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
5
2
2
9
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
5
Liên kết web

CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND HUYỆN

1 Lãnh đạo huyện

- Chủ tịch

chu tich.png

Đ/c Lê Văn Thị

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

- Các Phó Chủ tịch

 

pct ubnd toan.jpg

pct ubnd nho.jpg

Lê Mai Toản
UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch  UBND huyện

​Thị H'Nhó​
HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 
2. Danh sách Thường trực UBND huyện

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1

Lê Văn Thị

UVTV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

0913 639 893

2

 

Lê Mai Toản

 

UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

0905 114 079

3

Thị H'Nhó​​

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

0988 492 270

 

3. Thành viên UBND huyện:

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Thị Chan

Trưởng phòng Y tế

2

Đặng Bá Hiệp

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

3

Nguyễn Trung Hoành

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

4

Phạm Quang Vượng

Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT

5

Nguyễn Đăng Nhân

Chánh Thanh tra

6

Lê Thanh Đồng

Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng

7

Đoàn Thị Nguyệt

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

8

Cao Quý Thương

Trưởng Phòng Nội vụ

9

Trần Bình Tiến

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

10

11

Nguyễn Ngọc Tánh

Nguyễn Văn Phước

Trưởng phòng Dân tộc

Trưởng phòng Tư pháp

 Danh sách lãnh đạo các Phòng, ban trực thuộc UBND huyện

 

* Văn phòng HĐND&UBND huyện:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Trần Bình Tiến

Chánh Văn phòng

050136437

2

Trần Thị Hòa

Phó Chánh Văn phòng

050136418

3

Nguyễn Tôn Quân

Phó Chánh Văn phòng

 

 

* Phòng Tài chính và Kế hoạch

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Đoàn Thị Nguyệt

Trưởng phòng

0501. 3648644

2

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Phó trưởng Phòng

0501. 3648371

 

* Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Lê Thanh Đồng

Trưởng phòng

05013648511

2

Nguyễn Ngọc Hiệp

Phó Trưởng phòng

05013648246

 

Phòng Nội vụ:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Cao Quý Thương

Trưởng phòng

0501.3647468

2

Nguyễn Minh Đài

Phó Trưởng phòng


3

Trần Thị Hồng Liên

Phó Trưởng phòng

 

 

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Phạm Quang Vượng

Trưởng phòng

05013648141

2

Nguyễn Tuấn Anh

Phó Trưởng phòng

 

 

* Ban Quản lý Dự án

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Phạm Hữu Nghĩa

Giám đốc

0501.3.647575

2

Vy Thanh Quang

Phó Giám đốc

 

 

* Thanh tra

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Đăng Nhân

Chánh Thanh tra

0903572576

2

Nguyễn Văn Đồng

Phó Chánh Thanh tra

 

 

* Đài phát thanh truyền hình:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Lê Thanh Dãn

Trưởng Đài


2

Lê Hồng Nga

Phó Trưởng Đài


 

* Phòng Giáo dục và Đào tạo

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Đặng Bá Hiệp

Trưởng phòng

0501.3.647021

2

Vũ Thị hiến

Phó Trưởng phòng

 

3

Bùi Thanh Long

Phó Trưởng phòng

 

 

* Phòng Văn hóa thông tin:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Trần Khương

Trưởng phòng

0501.3.648126

2

Phan Tấn Tường

Phó Trưởng phòng


3

Lưu Văn Gia

Phó Trưởng phòng

 

 

* Phòng Tài nguyên và Môi trường:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Trung Hoành

Trưởng phòng

 

2

Lê Văn A

Phó Trưởng phòng

 

 

* Phòng Lao động thương binh và xã hội:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn An

Trưởng phòng

05013648240

2

Đoàn Văn Hùng

Phó Trưởng phòng

 

3

Lê Thương

Phó Trưởng phòng

 

 

* Phòng Tư Pháp:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Văn Phước

Trưởng phòng

05013648210

 

* Phòng Y Tế:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Thị Chan

Trưởng phòng

0501.3647058

2

Lê Thị Khương

Phó Trưởng phòng


 

* Phòng Dân Tộc:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Ngọc Tánh

Trưởng phòng

0501.3647197

2

Nguyễn Tấn Nào

Phó Trưởng phòng

 

 

 * Trung tâm phát triển Quỹ đất:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Lê Đình Sáu

Giám đốc

 

2

Phan Văn Thời

Phó Giám đốc

 

3

Trịnh Phú Yên

Phó Giám đốc

 

 

 * Đội Quản lý đô thị:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Tuấn Hiền

Đội trưởng

 

2 


Nguyễn Đình Thạo

Đội phó

  
 
  • Sức sống Đăk R'lấp phần 1
  • Thác 5 tầng Đăk Sin